ủy thác tư pháp trong phá sản

Ủy thác tư pháp trong việc giải quyết phá sản

Thủ Tục Phá Sản Hỏi đáp phá sản

Ủy thác tư pháp là gì và thủ tục tiến hành ủy thác tư pháp trong việc giải quyết phá sản như thế nào? Ủy thác tư pháp là việc Tòa án này nhờ Tòa án khác thực hiện giúp những hành vi tố tụng riêng lẻ cần thiết để bảo đảm giải quyết vụ việc dân sự một cách nhanh gọn, hiệu quả.

Trong quá trình giải quyết một vụ việc phá sản, tài sản hoặc các chủ nợ của doanh nghiệp đang bị áp dụng thủ tục phá sản có thể ở nhiều nơi khác nhau, do vậy việc thực hiện các hành vi tố tụng với tài sản hoặc với các chủ thể này nhiều khi rất khó khăn và tốn kém do chi phí đi lại tốn kém do vậy việc ủy thác tư pháp trong trường hợp này là cần thiết.

Ủy thác tư pháp là gì?

Ủy thác tư pháp là việc Tòa án này nhờ Tòa án khác thực hiện giúp những hành vi tố tụng riêng lẻ cần thiết để bảo đảm giải quyết vụ việc dân sự một cách nhanh gọn, hiệu quả.

Vì vậy, luật phá sản đã quy định rõ về ủy thác tư pháp trong việc giải quyết phá sản.

Thủ tục ủy thác tư pháp trong giải quyết phá sản

Việc ủy thác tư pháp phải thực hiện đúng theo thủ tục ủy thác tư pháp, đảm bảo về thời hạn ủy thác tư pháp. Vấn đề ủy thác tư pháp trong việc giải quyết phá sản được quy định tại Điều 50 Luật phá sản năm 2014 như sau:

  • Trong quá trình giải quyết phá sản, Tòa án nhân dân có thể ra quyết định ủy thác để Tòa án nhân dân khác thu hồi tài sản, lấy lời khai của những người tham gia thủ tục phá sản, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản hoặc biện pháp khác để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc phá sản.
  • Trong quyết định ủy thác phải ghi rõ tên, địa chỉ của người tham gia thủ tục phá sản liên quan đến việc ủy thác và công việc ủy thác cụ thể.

Ủy thác tư pháp trong giai đoạn Tòa án giải quyết vụ việc phá sản

Trong quá trình giải quyết một vụ việc phá sản, tài sản hoặc các chủ nợ của doanh nghiệp đang bị áp dụng thủ tục phá sản có thể ở nhiều nơi khác nhau, do vậy việc thực hiện các hành vi tố tụng với tài sản hoặc với các chủ thể này nhiều khi rất khó khăn và tốn kém do chi phí đi lại tốn kém do vậy việc ủy thác tư pháp trong trường hợp này là cần thiết. Vì vậy, luật phá sản đã quy định rõ về ủy thác tư pháp trong việc giải quyết phá sản.

Căn cứ vào Điều 50 Luật Phá sản 2014 quy định về việc ủy thác tư pháp trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản:

  • Trong quá trình giải quyết phá sản, Tòa án nhân dân có thể ra quyết định ủy thác để Tòa án nhân dân khác thu hồi tài sản, lấy lời khai của những người tham gia thủ tục phá sản, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản hoặc biện pháp khác để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc phá sản.
  • Trong quyết định ủy thác phải ghi rõ tên, địa chỉ của người tham gia thủ tục phá sản liên quan đến việc ủy thác và công việc ủy thác cụ thể. Tòa án nhân dân nhận được quyết định ủy thác có trách nhiệm thực hiện công việc cụ thể được ủy thác trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác và thông báo kết quả bằng văn bản cho Tòa án nhân dân đã ra quyết định ủy thác; trường hợp không thực hiện được việc ủy thác thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do của việc không thực hiện được việc ủy thác cho Toà án nhân dân đã ra quyết định ủy thác.

Ủy thác trong thi hành án

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC:

  • Trường hợp ủy thác tư pháp toàn bộ quyết định thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản cho duy nhất 01 cơ quan thi hành án dân sự thì cơ quan nhận ủy thác mở một tài khoản đứng tên cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành quyết định tuyên bố phá sản để gửi các khoản tiền thu hồi được của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản và thực hiện việc phân chia theo phương án phân chia tài sản theo quyết định tuyên bố phá sản. Trường hợp cơ quan ủy thác thi hành án đã mở tài khoản thì sau khi có thông báo nhận ủy thác, số tiền trong tài khoản (nếu có) được chuyển đến tài khoản mới của cơ quan nhận ủy thác để xử lý theo quy định; tài khoản mà cơ quan ủy thác đã mở được hủy bỏ.
  • Trường hợp ủy thác tư pháp một phần quyết định của Tòa án giải quyết phá sản thì cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác ra quyết định thi hành án và tổ chức thi hành vụ việc theo quy định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thu được tiền, tài sản, cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác phải chuyển số tiền thu được vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác và thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác biết để thực hiện phương án phân chia tài sản theo quyết định tuyên bố phá sản. Trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác hoàn thành sau khi kết thúc việc thi hành án đối với nội dung được ủy thác và chuyển tiền cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác.

Ủy thác tư pháp giúp các Tòa án và cơ quan thi hành án dễ dàng và nhanh chóng giải quyết, thi hành các vụ việc phá sản. Từ đó, việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng được cải thiện tối đa và tránh các vụ việc khởi kiện kéo dài qua các năm.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: saigoninsol@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *