quản tài viên

Căn cứ chỉ định quản tài viên?

Trong pháp luật phá sản, trách nhiệm và quyền hạn của Quản tài viên rất quan trọng. Ngoài hiểu biết về pháp luật, quản tài viên còn phải thực hiện những nhiệm vụ yêu cầu trình độ chuyên môn về kế toán, tài chính như định giá tài sản; lập bảng kê toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp; quản lý tài sản, tài liệu, sổ kế toán của doanh nghiệp…

Continue Reading
phục hồi hoạt động kinh doanh

Các biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh

Xu thế của pháp luật phá sản thế giới hiện nay cho rằng phá sản là “phục hồi” chứ không theo cách nghĩ truyền thống là “thanh lý”. Trên cơ sở đó, Luật phá sản Việt Nam được ban hành với mục tiêu “hướng vào con nợ”, nghĩa là không chỉ bảo vệ quyền lợi cho các chủ nợ mà còn tạo cho doanh nghiệp bị yêu cầu phá sản một “lối thoát” thông qua việc áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.

Continue Reading
phá sản

Các trường hợp xảy ra sau khi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

Tôi có cho công ty TNHH X vay một khoản tiền 1 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo hay thế chấp khoản vay, thời hạn thanh toán nợ là vào ngày 20/01/2020. Nhưng đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa trả cho tôi số tiền trên. Bây giờ, tôi có thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty X được không?

Continue Reading
mất khả năng thanh toán

Các tiêu chí xác định tình trạng mất khả năng thanh toán

Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là căn cứ để tòa án ra quyết định mở thủ tục phá sản. Quyết định này của tòa án gây hậu quả xấu về nhiều mặt cho nhiều đối tượng, nhất là cho con nợ, ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín của nhà kinh doanh trên thương trường, đồng thời hạn chế quyền quản lý tài sản và quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của họ

Continue Reading
bù trừ nghĩa vụ phá sản

Bù trừ nghĩa vụ trong thủ tục phá sản

Bù trừ nghĩa vụ trong phá sản là một hình thức chấm dứt nghĩa vụ giữa các nghĩa vụ cùng loại, đối nhau và cùng đến thời hạn hiệu lực. Khi các bên cùng có nghĩa vụ về tài sản cùng loại, đối với nhau cùng đến thời hạn thực hiện thì họ không phải thực […]

Continue Reading
phá sản

Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong phá sản

rong quá trình giải quyết vụ việc phá sản, người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo Điều 5 Luật phá sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản ra quyết định áp dụng một hoặc một số biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo toàn tài sản

Continue Reading
quản tài viên

Ai Là Người Có Đủ Điều Kiện Hành Nghề Quản Tài Viên?

Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. Để đảm bảo Quản tài viên thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình trong quá trình giải quyết phá sản, Luật đã có những quy định cụ thể về điều kiện hành nghề cũng như quyền và nghĩa của Quản tài viên.

Continue Reading