phục hồi hoạt động kinh doanh

Phục hồi hoạt động kinh doanh: tổ chức lại bộ máy quản lý, sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất

Hỏi đáp phá sản Phục Hồi Kinh Doanh Thủ Tục Phá Sản

Luật Phá sản năm 2014 đề cập đến các biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh để doanh nghiệp lựa chọn và xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, một trong các biện pháp đó là “Tổ chức lại bộ máy quản lý, sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất”.

Bộ máy quản lý đóng vai trò cực kỳ quan trọng, quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Để xây dựng lại bộ máy quản lý, doanh nghiệp phục hồi hoạt động kinh doanh phải đảm bảo các yêu cầu:

– Tối ưu: Các khâu và cấp quản lý phải thiết lập được mối quan hệ hợp lý, năng động, bám sát và phục vụ mục tiêu của doanh nghiệp;

– Linh hoạt: Bộ máy quản lý phải có khả năng thích ứng linh hoạt dưới tất cả mọi tình huống xảy ra trong nội bộ hoặc ngoài doanh nghiệp;

– Tin cậy: Thông tin phải chính xác trong doanh nghiệp, nhờ đó tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận trong công ty;

– Tính kinh tế: Bộ máy quản lý phải được tổ chức sao cho chi phí vừa hợp lý vừa hiệu quả đáp ứng quá trình phục hồi hoạt động kinh doanh;

– Tính bí mật: Kiểm soát hệ thống thông tin, thông tin kinh doanh không bị rò rỉ.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy quản lý cần tuân theo các nguyên tắc: Gắn liền với phương hướng, mục đích hoạt động của doanh nghiệp; nguyên tắc linh hoạt và thích ứng với môi trường; nguyên tắ hiệu lực và hiệu quả để đảm bảo một bộ máy quản lý hoạt động hết năng suất và đạt hiệu quả tối đa.

Bộ máy quản lý như là đầu não của doanh nghiệp, quyết định ý chí và hành động. Vì thế sự sống còn của doanh nghiệp, khả năng phục hồi hoạt động kinh doanh phụ thuộc rất nhiều vào bộ máy quản lý, việc xây dựng một bộ máy quản lý hiệu quả sẽ thúc đẩy sự phát triển của cả doanh nghiệp

Hãy liên hệ ngay với SGI để nhận được sự tư vấn về thủ tục phá sản, tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, định giá doanh nghiệp, xử lý nợ, xóa nợ-giảm nợ thuế.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: saigoninsol@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *