phá sản

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết phá sản

Thủ Tục Phá Sản Hỏi đáp phá sản

Phá sản là tình trạng một doanh nghiệp, hợp tác xã bị mất khả năng thanh toán và bị tuyên bố phá sản. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Tòa án.

Theo Khoản 1, Điều 8 Luật phá sản 2014 thì Tòa án cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hợp tác xã tại tỉnh đó và thuộc một trong các trường hợp sau:

– Vụ việc tài sản ở nước ngoài hoặc người tham gia thủ tục ở nước ngoài;

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có chi nhánh, văn phòng đại diện ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán có bất động sản ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau;

– Vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Toà án nhân dân cấp huyện) mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải quyết do tính chất phức tạp của vụ việc.

Khoản 2, Điều 8 Luật phá sản thì Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đó và không thuộc trường hợp phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tỉnh.

Trước đây, TAND cấp huyện chỉ có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản đối với HTX đã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đó. Như vậy, Luật phá sản 2014 đã mở rộng thẩm quyền giải quyết phá sản của UBND cấp tỉnh so với Luật cũ. Việc mở rộng thẩm quyền này giúp giảm bớt sự quá tải, sức ép công việc đối với TAND cấp tỉnh; giảm bớt sự phiền hà, lãng phí thời gian, công sức tiền bạc của các bên tham gia thủ tục phá sản.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 1900 2525 03 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: saigoninsol@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *