phá sản

Doanh nghiệp phá sản-Quyền lợi về bảo hiểm của người lao động?

Thủ Tục Phá Sản

Khi một doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, phá sản thì người lao động là những người hứng chịu hậu quả trực tiếp. Họ sẽ bị mất việc làm, mất đi nguồn thu nhập để chăm lo cho gia đình, trang trải đời sống. Vì vậy, Luật phá sản được Nhà nước ban hành để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Điều 54 Luật phá sản 2014 quy định về thứ tự phân chia tài sản như sau:

1. Chi phí phá sản;

2. Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết;

3. Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;

4. Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Theo đó, nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết được ưu tiên thanh toán sau chi phí phá sản.

Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo thứ tự nêu trên thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Đồng thời, Khoản 4 Điều 47 Bộ luật lao động cũng quy định như sau: “Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán”.


CÔNG TY HỢP DANH QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN SÀI GÒN (SGI)

Trụ sở: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, quận 2, TP.HCM

Hotline: 1900 252 503 (Nhánh số 3)

Website: http://tuvanphasan.vn/http://phasan.com.vn/http://tuvanphasan.com/

Email: saigoninsol@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/quantaivienSaigon

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *