phá sản

Vấn đề phá sản liên quốc gia

Việc toàn cầu hóa và sự tồn tại của các tập đoàn đa quốc gia hiện nay đang rất phổ biến. Một công ty có thể có tài sản ở nhiều quốc gia khác nhau và cũng có thể cũng có chủ nợ ở nhiều quốc gia khác nhau. Vì vậy, việc giải quyết phá sản đối với những công ty này trên thực tế gặp rất nhiều khó khăn.

Continue Reading
Hỗ trợ doanh nghiệp ngành hàng không để phục hồi kinh tế

Hỗ trợ doanh nghiệp ngành hàng không để phục hồi kinh tế

Từ cuối quý III, những động lực tăng trưởng quan trọng của kinh tế Việt Nam như sản xuất công nghiệp, đầu tư công, xuất khẩu,… đã lấy lại đà tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước và cao hơn so cùng kỳ năm 2019. Đây là dấu hiệu củng cố thêm cho niềm tin vào sự phục hồi kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ hơn vào cuối năm. Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp (DN) chưa thể bắt nhịp trở lại do sức khỏe đang suy kiệt trước tác động của đại dịch Covid-19

Continue Reading