thủ tục phá sản

Yêu cầu mở thủ tục phá sản không được chấp thuận

Trong thực tiễn, việc giải quyết các yêu cầu tuyên bố phá sản thường kéo dài rất lâu, rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho các doanh nghiệp và ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ, có nhiều trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bị Tòa án trả lại.

Continue Reading