Quản lý Nhà nước về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản lý Nhà nước về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Nhằm quản lý hiệu quả các hoạt động của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản, Nghị định 22/2015/NĐ-CP đã có các quy định về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc áp dụng, thực hiện các quy định pháp luật.

Continue Reading
Tòa án nhân nhân tối cao thông báo kết quả giải đáp các vướng mắc trong quá trình giải quyết phá sản

Tòa án nhân nhân tối cao thông báo kết quả giải đáp các vướng mắc trong quá trình giải quyết phá sản

Luật Phá sản năm 2014 đã có hiệu lực thi hành hiệu lực thi hành trong nhiều năm. Tính đến thời điểm hiện tại, Luật này đã lộ rõ nhiều khuyết điểm và khó khăn trong quá trình thực hiện trên thực tiễn

Continue Reading
mua bán và sáp nhập

Mua bán và sáp nhập: Kích thích thị trường bất động sản sôi động hơn trong năm 2021

VNDirect cho rằng, quá trình phê duyệt pháp lý kéo dài và tác động của dịch Covid-19 khiến nhiều nhà phát triển bất động sản đối mặt với khó khăn về vấn đề tài chính. Theo đó, các thương vụ mua bán và sáp nhập đang được diễn ra, điều này sẽ kích thích cho thị trường sôi động hơn trong năm 2021.

Continue Reading