giải thể

TP. HCM: Giải thể nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập

Báo cáo về đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, cho biết, nguồn thu của các cơ sở giáo dục bị sụt giảm hoặc không có nguồn thu. Các cơ sở giáo dục, nhất là ngoài công lập có thể bị giải thể vì lý do tài chính

Continue Reading
giải thể

Giải thể ngân hàng yếu kém, còn lâu!

Đầu năm 2014 đã có thông tin tập đoàn OCBC của Singapore đang khảo sát việc mua lại toàn bộ GPBank, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa có tiến triển. Đầu năm nay Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xác nhận tập đoàn OCBC của Singapore đang khảo sát (due diligence) việc mua […]

Continue Reading
phá sản

Khó khăn trong việc kiểm sát Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản theo Luật phá sản 2014

Theo quy định tại Điều 21 Luật phá sản năm 2014, Viện kiểm sát có quyền kháng nghị quyết định của Tòa án trong quá trình giải quyết phá sản. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản là một quyết định rất quan trọng của Tòa án và có thể bị Viện kiểm sát kháng nghị.

Continue Reading
phá sản

Tìm hiểu pháp luật phá sản trên thế giới

Trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu hóa ngày nay, nhu cầu xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật về kinh tế nói chung và pháp luật phá sản nói riêng luôn được các quốc gia quan tâm, chú ý. Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm đến việc xây dựng, sửa đổi pháp luật, theo đó pháp luật phá sản cũng không là ngoại lệ. Do vậy, việc nghiên cứu, tham khảo pháp luật về phá sản của các nước trên thế giới và trong khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện pháp luật phá sản trong nước.

Continue Reading