doanh nghiệp phá sản

Giảm thiểu tối đa doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản

Đây là một trong những mục tiêu quan trọng để giảm thiểu tối đa doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản trong dự thảo Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong thời gian tới.

Continue Reading