Ngân hàng ồ ạt rao bán bất động sản xiết nợ

Ngân hàng rao bán bất động sản xiết nợ

Ngân hàng ồ ạt rao bán bất động sản xiết nợ, từ đầu năm, các ngân hàng tầm trung tới các ngân hàng lớn ồ ạt thanh lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ, đặc biệt tài sản là bất động sản. Tuy nhiên, có những bất động sản “đại hạ giá” rao bán 5-7 lần vẫn “ế”!

Continue Reading

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản

Theo quy định của Luật phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì chủ nợ có quyền nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản. Vậy khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị áp dụng thủ tục phá sản thì hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp đó thế nào?

Continue Reading
Xác định tiền lãi đối với các khoản nợ trong phá sản doanh nghiệp

Xác định tiền lãi đối với các khoản nợ trong phá sản doanh nghiệp

Phá sản doanh nghiệp hiện nay đang là vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm. Luật phá sản hiện hành quy định kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp, các khoản nợ được tiếp tục tính lãi theo thỏa thuận nhưng được tạm dừng việc trả tiền lãi.

Continue Reading
Thẩm định giá doanh nghiệp

Thẩm định giá doanh nghiệp

“Thẩm định giá doanh nghiệp” được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ, đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty, xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp.

Continue Reading