thẩm định giá doanh nghiệp ở Việt Nam

Hoàn thiện phương pháp chiết khấu dòng tiền trong thẩm định giá doanh nghiệp ở Việt Nam

Việc xem xét, đánh giá các nhân tố này có vai trò quan trọng trong việc đưa ra các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng thẩm định giá doanh nghiệp nói chung và thẩm định giá doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền nói riêng tại Việt Nam trong thời gian tới.

Continue Reading
Quản lý Nhà nước về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản lý Nhà nước về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Nhằm quản lý hiệu quả các hoạt động của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản, Nghị định 22/2015/NĐ-CP đã có các quy định về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc áp dụng, thực hiện các quy định pháp luật.

Continue Reading
Tòa án nhân nhân tối cao thông báo kết quả giải đáp các vướng mắc trong quá trình giải quyết phá sản

Tòa án nhân nhân tối cao thông báo kết quả giải đáp các vướng mắc trong quá trình giải quyết phá sản

Luật Phá sản năm 2014 đã có hiệu lực thi hành hiệu lực thi hành trong nhiều năm. Tính đến thời điểm hiện tại, Luật này đã lộ rõ nhiều khuyết điểm và khó khăn trong quá trình thực hiện trên thực tiễn

Continue Reading