tư vấn định giá doanh nghiệp

Tư vấn định giá doanh nghiệp

Có khi nào bạn ngẫm “Doanh nghiệp bạn đang dày công xây dựng đáng giá bao nhiêu?” và định giá doanh nghiệp sẽ là câu trả lời xác đáng nhất. Định giá doanh nghiệp góp phần vô cùng quan trọng trong việc đưa ra quyết định về mua bán và sáp nhập, tái cấu trúc công ty, giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế

Continue Reading
tư vấn phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Tư vấn phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Phá sản doanh nghiệp không có nghĩa chấm hết, trong giai đoạn này, nếu được Hội nghị chủ nợ thông qua quyết định thực hiện phướng án phục hồi kinh doanh, doanh nghiệp vẫn còn cơ hội để “tái sinh” và gia nhập thị trường. Để hỗ trợ và giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp, Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ “Tư vấn phương án phục hồi hoạt động kinh doanh”

Continue Reading
tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp

Thủ tục phá sản doanh nghiệp là một quá trình thực hiện các giai đoạn từ khi nộp đơn yêu cầu cho đến khi có quyết định của Tòa án có thẩm quyền và thi hành án. Do đó, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán hay chủ nợ cần phải nắm rõ và tường tận các quy định của pháp luật , tránh các rủi ro và khó khăn khi thực hiện.

Continue Reading
dịch vụ quản tài viên

Dịch vụ Quản tài viên

Trong thủ tục phá sản doanh nghiệp, không thể không kể đến vai trò của Quản tài viên, Quản tài viên tham gia xuyên suốt quá trình phá sản, thực hiện việc đánh giá, giám sát hoạt động của doanh nghiệp. Để hỗ trợ các doanh nghiệp, Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Sài Gòn chuyên cung cấp dịch vụ Quản tài viên tham gia các vụ việc phá sản.

Continue Reading