phá sản

Tư vấn trình tự phá sản doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp là một giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán hay chủ nợ, người lao động đang gặp nhiều khó khăn trong việc tất toán các khoản nợ đến hạn, bởi khi nắm chắc các quy định pháp luật sẽ dễ dàng đàm phán, thương lượng và hoạch định phương thức thực hiện.

Continue Reading
Tư vấn trình tự phá sản doanh nghiệp

Tư vấn trình tự phá sản doanh nghiệp

Tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp là một giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ doanh nghiệp lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán hay chủ nợ, người lao động đang gặp nhiều khó khăn trong việc tất toán các khoản nợ đến hạn, bởi khi nắm chắc các quy định pháp luật sẽ dễ dàng đàm phán, thương lượng và hoạch định phương thức thực hiện.

Continue Reading
Tư vấn quy trình phá sản doanh nghiệp

Tư vấn quy trình phá sản doanh nghiệp

Tư vấn quy trình phá sản doanh nghiệp là một công cụ hữu hiệu giúp các chủ nợ, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán định hình các công việc cần phải thực hiện để đảm bảo thu hồi được khoản nợ hay cần lên phương án phục hồi hoạt động kinh doanh để doanh nghiệp không bị tuyên bố phá sản

Continue Reading
tư vấn định giá doanh nghiệp

Tư vấn định giá doanh nghiệp

Có khi nào bạn ngẫm “Doanh nghiệp bạn đang dày công xây dựng đáng giá bao nhiêu?” và định giá doanh nghiệp sẽ là câu trả lời xác đáng nhất. Định giá doanh nghiệp góp phần vô cùng quan trọng trong việc đưa ra quyết định về mua bán và sáp nhập, tái cấu trúc công ty, giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế

Continue Reading
tư vấn phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Tư vấn phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Phá sản doanh nghiệp không có nghĩa chấm hết, trong giai đoạn này, nếu được Hội nghị chủ nợ thông qua quyết định thực hiện phướng án phục hồi kinh doanh, doanh nghiệp vẫn còn cơ hội để “tái sinh” và gia nhập thị trường. Để hỗ trợ và giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp, Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ “Tư vấn phương án phục hồi hoạt động kinh doanh”

Continue Reading