mua bán, sáp nhập

Động cơ và phương thức thực hiện mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam

Cùng với quá trình phát triển, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế và chủ động hội nhập quốc tế, thị trường mua bán, sáp nhập tại Việt Nam cũng ngày càng sôi động. Thống kê cho thấy, giai đoạn 2009 – 2018, có trên 4.000 thương vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam được thực hiện với tổng giá trị 48,8 tỷ USD.

Continue Reading
thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Continue Reading
phân biệt mua bán, hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp

Phân biệt mua bán, hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp

Về mặt bản chất khái niệm và hệ quả pháp lý thì mua lại, hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp là khác biệt, tuy nhiên nếu xét về tác động thực tế đối với quản trị công ty thì ranh giới phân biệt giữa chúng nhiều khi lại rất mong manh.

Continue Reading