phục hồi hoạt động kinh doanh

Phục hồi hoạt động kinh doanh: thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh

Thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh được Hội nghị chủ nợ thống nhất tiến hành, doanh nghiệp sẽ thực hiện các biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh, một trong các biện pháp được Luật Phá sản năm 2014 đề cập là “Thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh”.

Continue Reading
phục hồi hoạt động kinh doanh

Phục hồi hoạt động kinh doanh: tổ chức lại bộ máy quản lý, sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất

Luật Phá sản năm 2014 đề cập đến các biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh để doanh nghiệp lựa chọn và xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh, một trong các biện pháp đó là “Tổ chức lại bộ máy quản lý, sáp nhập hoặc chia tách bộ phận sản xuất”.

Continue Reading
đổi mới công nghệ

Phục hồi kinh doanh: đổi mới công nghệ sản xuất

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp luôn cần đến những giải pháp công nghệ để tăng năng suất và công suất hoạt động, tạo ra số lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường. Vì thế một trong những biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh mà Luật Phá sản năm 2014 quy định là “Đổi mới công nghệ sản xuất”.

Continue Reading
huy động vốn

Phục hồi hoạt động kinh doanh: Biện pháp huy động vốn

Trong giai đoạn tiến hành mở thủ tục phá sản, nếu Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết về việc áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tiến hành xây dựng phương án, đưa ra các biện pháp để thực hiện phục hồi kinh doanh và một trong biện pháp Luật Phá sản năm 2014 đề cập là “Huy động vốn”.

Continue Reading