quản tài viên

Điều kiện hành nghề Quản tài viên?

Quản tài viên là ngành nghề mới được biết đến và chú trọng trong Luật phá sản 2014. Quản tài viên là cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. Để đảm bảo Quản tài viên thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình trong quá trình giải quyết phá sản, Luật đã có những quy định cụ thể về điều kiện hành nghề cũng như quyền và nghĩa của Quản tài viên.

Continue Reading
Quản lý Nhà nước về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Quản lý Nhà nước về Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Nhằm quản lý hiệu quả các hoạt động của quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản, Nghị định 22/2015/NĐ-CP đã có các quy định về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc áp dụng, thực hiện các quy định pháp luật.

Continue Reading
Tòa án nhân nhân tối cao thông báo kết quả giải đáp các vướng mắc trong quá trình giải quyết phá sản

Tòa án nhân nhân tối cao thông báo kết quả giải đáp các vướng mắc trong quá trình giải quyết phá sản

Luật Phá sản năm 2014 đã có hiệu lực thi hành hiệu lực thi hành trong nhiều năm. Tính đến thời điểm hiện tại, Luật này đã lộ rõ nhiều khuyết điểm và khó khăn trong quá trình thực hiện trên thực tiễn

Continue Reading
thủ tục phá sản

Yêu cầu mở thủ tục phá sản không được chấp thuận

Trong thực tiễn, việc giải quyết các yêu cầu tuyên bố phá sản thường kéo dài rất lâu, rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho các doanh nghiệp và ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ, có nhiều trường hợp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản bị Tòa án trả lại.

Continue Reading
PHÁ SẢN

Tính chất phức tạp của vụ việc phá sản doanh nghiệp

Phá sản là tình trạng một doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.

Continue Reading
phá sản

Vấn đề phá sản liên quốc gia

Việc toàn cầu hóa và sự tồn tại của các tập đoàn đa quốc gia hiện nay đang rất phổ biến. Một công ty có thể có tài sản ở nhiều quốc gia khác nhau và cũng có thể cũng có chủ nợ ở nhiều quốc gia khác nhau. Vì vậy, việc giải quyết phá sản đối với những công ty này trên thực tế gặp rất nhiều khó khăn.

Continue Reading
chi phí phá sản

Đối tượng không phải nộp lệ phí, chi phí phá sản

Bên cạnh các đối tượng phải nộp lệ phí, chi phí phá sản theo quy định tại Điều 22 Luật phá sản thì pháp luật cũng đặt ra một số trường hợp ngoại lệ người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không phải nộp lệ phí, án phí phá sản.

Continue Reading