thẩm định giá doanh nghiệp ở Việt Nam

Hoàn thiện phương pháp chiết khấu dòng tiền trong thẩm định giá doanh nghiệp ở Việt Nam

Việc xem xét, đánh giá các nhân tố này có vai trò quan trọng trong việc đưa ra các giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng thẩm định giá doanh nghiệp nói chung và thẩm định giá doanh nghiệp theo phương pháp chiết khấu dòng tiền nói riêng tại Việt Nam trong thời gian tới.

Continue Reading
mua bán và sáp nhập

Mua bán và sáp nhập: Kích thích thị trường bất động sản sôi động hơn trong năm 2021

VNDirect cho rằng, quá trình phê duyệt pháp lý kéo dài và tác động của dịch Covid-19 khiến nhiều nhà phát triển bất động sản đối mặt với khó khăn về vấn đề tài chính. Theo đó, các thương vụ mua bán và sáp nhập đang được diễn ra, điều này sẽ kích thích cho thị trường sôi động hơn trong năm 2021.

Continue Reading
phá sản

Công ty Cơ khí ô tô và Thiết bị điện Đà Nẵng: Nguy cơ phá sản trước khi tái cơ cấu.

Công ty Cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng (Damco) có nguy cơ “ngừng thở”, phá sản trước khi phương án tái cơ cấu doanh nghiệp này vừa được Chính phủ thông qua kịp triển khai

Continue Reading