phá sản

Thông báo rút kinh nghiệm về việc kiểm sát giải quyết vụ việc phá sản doanh nghiệp

Ngày 23/6/2020, VKSND tối cao ra Thông báo số 467/TB-VKSTC để VKSND cấp cao 1, 2, 3, VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rút kinh nghiệm kiểm sát việc giải quyết vụ việc yêu cầu tuyên bố phá sản.

Continue Reading
giải thể

TP. HCM: Giải thể nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập

Báo cáo về đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM, cho biết, nguồn thu của các cơ sở giáo dục bị sụt giảm hoặc không có nguồn thu. Các cơ sở giáo dục, nhất là ngoài công lập có thể bị giải thể vì lý do tài chính

Continue Reading
giải thể

Giải thể ngân hàng yếu kém, còn lâu!

Đầu năm 2014 đã có thông tin tập đoàn OCBC của Singapore đang khảo sát việc mua lại toàn bộ GPBank, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa có tiến triển. Đầu năm nay Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xác nhận tập đoàn OCBC của Singapore đang khảo sát (due diligence) việc mua […]

Continue Reading
phá sản

Khó khăn trong việc kiểm sát Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản theo Luật phá sản 2014

Theo quy định tại Điều 21 Luật phá sản năm 2014, Viện kiểm sát có quyền kháng nghị quyết định của Tòa án trong quá trình giải quyết phá sản. Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản là một quyết định rất quan trọng của Tòa án và có thể bị Viện kiểm sát kháng nghị.

Continue Reading